Monday, November 28, 2005

Party List 1: Opportunism, 2001 Elections

I dug this info in pilipinas forum yahoogroups' message archive. Even professional and business groups, even big political parties, were registered as party-list of "marginalized sectors", what a crap of opportunism the party list system is. Anyway, here's the list of all accredited party-list groups in the May 2001 elections.
-----------

Accredited Political Parties/Sectoral Organizations/Coalitions for the Party-List System

(As of 28 March 2001)

Labor Sector Acronym

1) All Trade Union Congress of the Philippines ATUCP

2) All Workers Alliance Trade Unions AWATU

3) Democratic Workers Party DWP

4) One Way Printing Technical Foundation, Inc. ONEWAY PRINT

5) Partido ng Manggagawa PM

6) Pilipino Workers Party PWP

Peasant Sector

7) Alyansang Bayanihan ng mga Magsasaka Mangagawang-Bukid at Mangingisda ABA

8) Philippine Coconut Producers Federation, Inc. COCOFED

9) Federation of Land Reform Farmers of the Philippines, Inc. FLRF

10) Luzon Farmers Party BUTIL

11) National Confederation of Irrigators Association NCIA

12) National Federation of Small Coconut Farmers Organization, Inc. SCFO

Fisherfolk Sector

13) Alyansa ng mga Mamamayan at Magdaragat sa Lawa ng Laguna, Inc. ALYANSA

14) People Power Party People Power

Urban Poor Sector

15) Adhikain at Kilusan ng Ordinaryong-Tao para sa Lupa, Pabahay, Hanapbuhay At Kaunlaran
AKO

16) Alternative Approaches of Settlers Advocacy for the Holistic Advancement of the Nation Party AASAHAN

17) Kaloob-Kaisang Loob Para sa Marangal na Paninirahan KALOOB

18) National Urban Poor Assembly NUPA

19) Organisasyon Kaugnayan Nasyonal sa Pag-Unlad O.K.NAPU

21) Sandigan Maralita SM

22) Tapat Foundation, Inc. TAPAT

Indigenous Cultural Communities Sector

23) Development Foundation of the Philippines, Inc. DFP

24) Katribu-Mindanao, Inc. KAMI

25) Partido Katutubong Pilipino KATUTUBO

26) Tribal Communities Association of the Philippines, Inc. TRICAP

Elderly Sector

27) Alliance of Retired Postal Employees and Senior Citizens, Inc. ARPES

28) Senior Citizens/Elderly Sectoral Party of the Philippines ELDERLY

Handicapped Sector

29) Alyansa ng may Kapansanan sa Pilipinas AKAP

30) Pilipinong Maykapansanan Party PINOY MAY K

Women Sector

31) Abanse! Pinay ABANSE! PINAY

32) Womenpower, Inc. WPI

Youth Sector

33) Alliance for Youth Solidarity AYOS

34) Alyansa ng Nagkakaisang Kabataan ng Sambayanan para sa Kaunlaran ANAKBAYAN

35) Kabataan ng Masang Pilipino KAMPIL

36) Kilos Kabataang Pilipino KILOS

37) Philippine People's Parliament -Youth PPP-YOUTH

Veterans Sector

38) Federation of Sons & Daughters of Philippine Veterans, Inc. LAHING VETERANO

39) Veterans Care and Welfare Organization VETERANS CARE

40) Veterans Federation Party VFP

Overseas Workers Sector

41) Ang Bagong Bayani-OFW Labor Party OFW

42) Ang Lakas ng Overseas Contract Workers OCW

43) Gabay ng Manggagawang Pilipino Party GABAY OFW

44) Party for Overseas Workers' Empowerment and Reintegration POWER

45) Union of the Filipino Overseas Workers (Unifil), Inc. OCW-UNIFIL

Professionals Sector

46) Alay sa Bayan Para sa Kalayaan at Demokrasya ABAKADA

47) Alliance for Greater Achievements in Peace and Prosperity AGAP

48) Alliance to Alleviate the Socio-Economic and Social Order, Inc. AASENSO KA

49) Ang Ipaglaban Mo Foundation AIM

50) Asosasyon pasa sa Kaunlaran ng Industriya ng Aklat, Inc. AKLAT

51) Chamber of Real Estate and Builders Association, Inc. CREBA

52) Philippine Association of Detective and Protective Agency Operators, Inc. PADPAO

53) Philippine Dental Association PDA

54) Philippine Medical Association PMA

55) Philippine Society of Agricultural Engineers (Partido Unlad Agrikultura) PSAE

56) Philippine Technological Council PTC

57) Professional Criminologist Association of the Philippines PCAP

58) United Architects of the Philippines, Inc. UAP

Organizations/Coalitions

59) A Peaceful Organization Leadership, Friendship, Service Movement APO SERVICE

60) Aabante Ka Pilipinas Party (Sagip-Bayan Movement) APIL

61) Aalagahan ang ating Kalikasan Nationwide ALAS

62) Aarangkada ang mga Handa Oras-oras para sa Bayan AHOY

63) Abante Kilusang Kooperatiba sa Gitnang Luzon AKK

64) Abay Pamilya Foundation, Inc. ABAYPAMILYA

65) Agrarian Reform Beneficiaries Association, Inc. ARBA

66) Ahonbayan, Inc. (Formerly Alliance Foundation for Rural Dev, Inc.) AHONBAYAN

67) Alliance for Meritocracy AFM

68) Alliance for Alleviation of National Governance and Trust Party AKA

69) Aluhai Neighborhood Association, Inc. ALUHAI

70) Alyansa ng Kooperatibang Pangkabuhayan Party ANGKOP

71) Anak-Mindanao AMIN

72) Ang Lakas ng Bagong Kooperatiba, Inc. ALAB

73) ANGAT ANGAT

74) Aniban ng mga Magsasaka, Mangingisda at Manggagawa sa Agrikultura-Katipunan, Inc. AMMMA

75) Asa at Samahan ng Karaniwang Pilipino ASAKAPIL

76) Asosasyon ng mga taga Insurance sa Pilipinas, Inc. ATIP

77) Association of Builders, Consultants and Designers, Inc. ABCD

78) Association of Philippine Electric Cooperatives APEC

79) ATIN (Abante Bisaya) ATIN

80) Bagong Bayani Organization BAGONG BAYANI

81) Balikatan sa Kabuhayan Buhay Coalition BSK

82) Bantay Bayan Foundation Party, Inc. BANTAY-BAYAN

83) Bantay Dagat, Inc. BDI

84) Bayan na Nagtataguyod ng Demokratikong Ideologiya at Layunin, Inc. BANDILA

85) Bigkis Pinoy Foundation BIGKIS

86) Bonding Idealism for National Human Initiative BINHI

87) Businessmen and Entrepreneurs Association, Inc. BEA

88) Citizens Anti-Crime Assistant Group, Inc. CAAG

89) Citizen's Battle Against Corruption CIBAC

90) Citizens Drug Watch Foundation, Inc. DRUG WATCH

91) Citizens Foundation for the Prevention of Crimes and Injustices, Inc. CITIZEN

92) Citizens' Movement for Justice, Economy, Environment and Peace JEEP

93) Coalition for Consumer Protection and Welfare COALITION 349

94) Confederation of Homeowners' Association for Reforms in Governance, and Environment, Inc. HOMEOWNERS

95) Confederation of Non-Stock Savings and Loans Associations, Inc. CONSLA

96) Consumers Union of the Philippines CONSUMERS

97) Cooperative Natcco Network Party COOP-NATCO

98) Cooperative Union of the Philippines, Inc. CUP

99) Council of Agriculture Producers, Inc. CAP

100) Demokratikong Ugnayang Tapat sa Sambayanan DUGTUNGAN

101) Federation of Jeepney Operators and Drivers Assn of the Phils, Inc. FEJODAP

102) Go! Go! Philippines Movement Go Go Philippines

103) Green Philippines GREEN

104) Green Philippines Foundation, Inc. GREENPHIL

105) Kabalikat (ng Bayan Party) KABALIKAT

106) Katarungan sa Bayan Tagapagtanggol ng Sambayanan KABATAS

107) Katipunan ng mga Bantay-Bayan ng Pilipinas, Inc. KABAYAN

108) Kilusan Tungo sa Pambansang Tangkilikan, Inc. KATAPAT

109) Luzviminda Economic Development Foundation, Inc. LEDFI

110) Mamamayan Ayaw sa Droga MAD

111) Maritime Party MARITIME

112) Mindanao Federation of Small Coconut Farmers Organization, Inc. MSCFO

113) National Confederation of Tricycle Operators and Drivers' Association of the Philippines
NACTODAP

114) National Council of Community Organizers, Inc. NCCO

115) National Federation of Sugar Cane Planters NFSP

116) Nationwide Association of Consumers, Inc. NACI

117) Pambansang Samahang Lingkod ng Bayan, Inc. PASALBA

118) Pambansang Sangguniang Katipunan ng mga Bgy Kagawad ng Pil, Inc. KATIPUNAN

119) Partido ng Maralitang Pilipino- Pinatubo Party PMP-PINATUBO

120) Partido ng Maralitang Pilipino- Pinatubo Party PMP-PINATUBO

121) Philippine Association of Retired Persons PARP

122) Philippine Jury Movement JURY

123) Philippine Local Autonomy Movement, Inc. PLAM

124) Philippine Mine Safety and Environment Association PMSEA

125) Philippine Reformist Society PRS

126) Port Users Confederation, Inc. PUC

127) Prime Movers for Peace and Progress PRIMO

128) Progressive Alliance of Citizens for Democracy PACD

129) Rebolusyonaryong Alyansang Makabansa RAM

130) Sama-sama kaya natin 'to Foundation, Inc. KASAMA

131) Sanlakas SANLAKAS

132) Security United League on Nationwide Guards, Inc. SULONG

133) Sports and Health Advancement Foundation, Inc. SHAF

134) True Marcos Loyalist (for God, Country and People) Association of the Philippines, Inc.
MARCOS LOYALIST

135) Tindog Para Han Kabubuwason Para Han Waraynon TINDOG! WARAY

136) Volunteers Against Crime and Corruption, Inc. VACC

Political Party

137) ABAG PROMDI PROMDI

138) Akbayan! Citizens' Action Party AKBAYAN

139) Aksyon Demokratiko AKSYON

140) Alternative Action AA

141) Bayan Muna BAYAN

142) Bicol Saro Party BSP

143) Buhay Hayaan Yumabong BUHAY

144) Democratic Alliance DA

145) Gabaybayan GAD

146) Laban ng Demokratikong Pilipino LDP

147) Laban para sa Kapayapaan, Katarungan, at Kaunlaran KKK

148) Lakas NUCD-UMDP Lakas NUCD-UMDP

149) Liberal Party LP

150) Nacionalista Party NP

151) National Alliance for Democracy Party NAD

152) Nationalist Peoples' Coalition NPC

153) Organized Support for the Movement to Enhance the National Agenda OSMENA

154) Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan PDP-LABAN

155) Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas PDSP

156) Partido ng Masang Pilipino PMP

157) Partido para sa Demokratikong Reporma PDR

158) People's Progressive Alliance for Peace and Good Govt Towards Alleviation of Poverty and Social Advancement PAG-ASA

159) People's Reform Party PRP

160) Pusyon (Bisaya) Pilipino PUSYON

161) Rizalist Party RP

162) Social Justice Society SJS

No comments: