Saturday, October 12, 2013

Weekend Fun 49: Lefties Songs

During our student activist days in UP in the 80s, we heard a lot of protest songs. Anti-dictatorship, anti-imperalism, anti-capitalism, etc. But what remained in my mind until now are the funny ones. Like these three.

(1) (A marching tune often played by drum and bugle corps, I don't know the title)

Sandaang masinggan, hawak ng hukbong bayan
lulusubin ang Malakanyang.

Sa bundok sa gubat, kami ay walang gulat
lulusubin ang Malakanyang.

Ang aming lider, Amado Guerrero
Victor Corpuz ang commander

Ang sigaw namin ibagsak ang pasismo
pyudalismo, imperyalismo

Ang suot namin, pajama ng Vietcong
pati jacket ni Mao tse tung

Ang sigaw namin ibagsak ang pasismo
pyudalismo, imperyalismo.
-------

(Photo just for fun, during the UPSE alumni reunion 2010)

(2) Tamad na burgis, na ayaw gumawa
sa pawis ng iba'y nagpapasasa
pinalalamon ng manggagawa
hindi marunong, mahiya -- walang hiya!

bandilang pula, iwagayway (3x)
ang mga anak pawis ay mabuhay.

Kolehiyala or conio version:

Tamad na bourgeousie na ayaw mag work
sa sweat ng others, nag e-enjoy-enjoy
pinapa-eat eat ng mga workers
hindi marunong ma-ashame, wa shame!

bandilang red, i-wave-wave-wave (3x)
ang mga sons of sweat, ay long long live.
--------

(3) Metrocom, may helmet at may truncheon
Metrocom, may teargas at may thompson
palo sa harap, palo sa likod
palo sa paa, palo sa ulo
palo ng palo, p____ ina nyo
mamamatay din kayo. 
--------

Of course I'm no longer a leftie or socialist now. Abandoned that ideology more than two decades ago.

See also:
Weekend Fun 39: Funny Photos in Manila Floods, August 12, 2012
Weekend Fun 45: Life is Like a Bikini, It is Brief, June 30, 2013
Weekend Fun 46: Pork Barrel's New Names, August 25, 2013 

Weekend Fun 47: San Miguel, Galman and Inuman, August 31, 2013 

Weekend Fun 48: On Being Old and Crazy, September 14, 2013

No comments: